Koleżanki i koledzy!

Rok akademicki 2019/2020 zapisze się w naszej, studenckiej pamięci jako rok niezwykły. Wprowadzone ograniczenia odbiły się na aktywności kulturalnej studentów - niemożliwe okazało się organizowane w dotychczasowej formie koncertów, wystaw i innych aktywności kulturalnych.

Z tego powodu chcemy docenić osoby oraz zespoły i organizacje, które w ciągu ostatnich kilku miesięcy prowadziły działania związane z promowaniem tego typu aktywności. Do 8 listopada czekamy na zgłoszenia - zwróćcie uwagę, że można zgłosić nie tylko siebie, ale i kogoś, kogo chcemy docenić w tym zakresie! Mamy nadzieję, że ten konkurs pozwoli nam promować szerzej kulturę akademicką i przybliżyć tego typu działalność społeczności akademickiej.

Zachęcam do zgłoszeń i życzę powodzenia!

Dominik Leżański

Przewodniczący Parlamentu
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

O konkursie

Konkurs ma za zadanie nagrodzić osoby oraz organizacje i zespoły działające aktywnie na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim. Przewidziane są 4 kategorie:

  • student (osoba wyróżniająca się i zaangażowana),
  • opiekun (wsparcie studenckich aktywności kulturalnych),
  • zespół/organizacja w kategorii muzyka (np. zespół, chór),
  • zespół/organizacja w kategorii inna działalność kulturalna (np. zespół teatralny).

Nagrody dla zespołów/organizacji: I miejsce - 15 000 zł, II miejsce - 10 000 zł, III miejsce - 5 000 zł. Nagrody dla osób indywidualnych: I miejsce - 5 000 zł, II miejsce - 3 000 zł, III miejsce - 2 000 zł. Opis działalności może maksymalnie obejmować okres od 1.10.2017 do 30.09.2020.
Formularz zgłoszeniowy można wysłać do 8 listopada 2020 r.

Wyślij zgłoszenie

0/3000

Możesz przesłać plik tylko w następujących formatach: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg,zip,rar lub 7z

Plik jest zbyt duży. Maksymalny rozmiar pliku to 20MB

0/2000

0/2500

Uzupelnij wszystkie pola zaznaczone na czerwowo

0/3000

Możesz przesłać plik tylko w następujących formatach: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg,zip,rar lub 7z

Plik jest zbyt duży. Maksymalny rozmiar pliku to 20MB

0/2000

0/2500

Uzupelnij wszystkie pola zaznaczone na czerwowo

0/3000

Możesz przesłać plik tylko w następujących formatach: pdf,doc,docx,jpg,png,jpeg,zip,rar lub 7z

Plik jest zbyt duży. Maksymalny rozmiar pliku to 20MB

0/2500

Uzupelnij wszystkie pola zaznaczone na czerwowo

Twoje zgłoszenie jest przetwarzane
Formularz został poprawnie wysłany

Parlament Studentów RP

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – niezależna organizacja, będąca oficjalnym głosem środowiska studenckiego. Istnieje od 1995 roku i na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest jedynym ogólnopolskim reprezentantem studentów w Polsce, także na forum międzynarodowym. Swoje cele realizuje poprzez ochronę praw studenta we współpracy z samorządami studenckimi wszystkich uczelni, jednocześnie wspierając ich rozwój. Zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego oraz, w imieniu studentów, przedstawia propozycje właściwym organom i instytucjom. Realizuje szereg projektów studenckich, m.in. Krajową Konferencję, Konferencję Ekspertów Praw Studenta, szkolenia dla studentów i samorządów studenckich oraz Galę Nagród Środowiska Studenckiego „Pro Juvenes”.

Projekt jest finansowy ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Ul. Bracka 18/16
00-028 Warszawa
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl